Author: Jasper van Wieren

Vandaag hebben wij - naast onze 'gebruikelijke' leveringen in OLVG Oost en West en het Flevoziekenhuis - via het netwerk van vrijwilligers van Het Rode Kruis de volgende Amsterdamse instanties, die ieder opkomen voor de belangen van een totaal verschillende groep hulpbehoevenden, van salades mogen...